Gebruiksvoorwaarden en huisregels

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

Website

Het geheel van webpagina's, software en databanken gekoppeld aan de domeinnaam Samendoeneemsmond.nl en subdomeinen.

Doelstelling

Samendoeneemsmond.nl is een online platform met als doelstelling het verspreiden van informatie met betrekking tot evenementen en activiteiten in de gemeente Eemsmond.

Content

Alle via de Website toegankelijke informatie met betrekking tot evenementen.

Bezoeker

De bezoeker van de Website kan de Content bekijken.

Organisator

Een Organisator kan op de Website Content publiceren met betrekking tot evenementen die door de Organisator worden georganiseerd.

Account

Het gratis lidmaatschap waarmee de Organisator toegang krijgt tot de mogelijkheden om Content op de website te plaatsen en te beheren. (Mijn activiteiten).

Inloggegevens

Het e-mailadres en het wachtwoord die zijn gekoppeld aan het Account.


I. Algemene gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van onze Website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Samendoeneemsmond.nl kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

1. Geen garanties

Alle informatie op deze website met betrekking tot evenementen wordt door de betreffende organisatoren op de Website geplaatst en wordt niet door Samendoeneemsmond.nl op juistheid of volledigheid gecontroleerd. Samendoeneemsmond.nl kan derhalve geen garanties geven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website.

2. Aansprakelijkheid

Samendoeneemsmond.nl is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit het gebruik van deze website, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze website.

3. Privacy

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Bij plaatsing van persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam/telefoonnummer) is de organisator verplicht om toestemming te hebben van betrokkene.

4. Klikgedrag en bezoekersgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

4.1 Volg-me-niet instellingen

Als u in uw browser heeft ingesteld op "volg-me-niet" (DoNotTrack is enabled), dan zal uw bezoek niet geregistreerd worden.

Volg-me-niet is een technologie en een privacybeleid dat gebruikers de mogelijkheid van een opt-out biedt, voor websites die ze niet zelf bezoeken, inclusief analytics services, advertising networks en social platforms.

Heeft u deze instelling niet gedaan, maar wilt u dat uw algemene bezoekgegevens gevolgd worden, dan kunt u dat hier aangeven : afmelden voor bijhouden bezoekgegevens

5. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw internetbrowser opslaat op uw computer. De gebruikte cookies op deze website zijn functioneel, om bijvoorbeeld uw inlogsessie te onthouden en het inloggen op onze website gemakkelijker te maken. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar hierdoor kan de website minder goed gaan werken.

II. Huisregels voor plaatsing van content

1. Content

 1. De Organisator is verantwoordelijk voor de inhoud van alle Content die via zijn of haar Account op de Website wordt geplaatst. De Organisator staat er voor in dat de informatie die de Organisator op de Website plaatst juist, volledig en up-to-date is. De organisator aanvaardt alle risico’s die samenhangen met het gebruik van zijn of haar Content, inclusief het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid door Bezoekers.
 2. De Organisator plaatst alleen Content die betrekking heeft tot evenementen die door de Organisator zelf (mede) worden georganiseerd.
 3. Samendoeneemsmond.nl is niet verplicht om actief Content van Organisatoren te beheren, te bewerken of voor plaatsing op de Website te controleren. Samendoeneemsmond.nl kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de Content van Organisatoren.
 4. Activiteiten die u op onze website aanmeld zijn niet commercieel, zijn gratis of er wordt een kleine onkosten vergoeding gevraagd.
 5. Plaatsing van de activiteiten betekent niet dat u hiervoor een vergunning ontvangt of wordt verleend. Meer informatie over vergunningen kunt u vinden op www.eemsmond.nl.
 6. Bij plaatsing van persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam/telefoonnummer) is de organisator verplicht om toestemming te hebben van betrokkene.

2. Wijzigingen

 1. Samendoeneemsmond.nl. kan de Website of delen daarvan, de indeling van de Content, de indeling van de categorieën, de indeling van de Website en zoekmogelijkheden, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen.
 2. Samendoeneemsmond.nl mag de inhoud of de vormgeving van de Content wijzigen om de leesbaarheid, vindbaarheid van informatie of de algemene kwaliteit van de Website te waarborgen.

3. Uitsluiting van gebruik

Samendoeneemsmond.nl behoudt zich het recht voor de Organisator de toegang tot de website en zijn of haar account te weigeren en het account van de Organisator op te heffen alsmede door de Organisator geplaatste content van de Website te verwijderen indien:

 • grof taalgebruik, discriminatie zal niet worden getolereerd en onmiddellijk worden verwijderd.
 • door de Organisator op de website geplaatste content onjuist, onvolledig, verouderd, misleidend of in strijd is met wet en/of regelgeving.
 • Content niet in overeenstemming is met de Doelstelling van de Website.
 • er een ernstig vermoeden bestaat dat de Organisator betrokken is bij frauduleuze handelingen en/of er sprake is van frauduleus gebruik of misbruik van de Website of de achterliggende systemen.
 • de Organisator zich niet gedraagt conform de regels gesteld in deze gebruiksvoorwaarden.

4. Opheffen Account

De Organisator kan zijn Account laten opheffen indien hij niet langer van de Website gebruik wenst te maken. De Organisator dient dit per e-mail aan Samendoeneemsmond.nl kenbaar te maken onder opgave van zijn Inloggegevens.